Zaprojektuj logo

Klub Sportowy Polkowice zaprasza do wzięcia udziału w konkursie informatycznym na wykonanie logo dla pierwszego w historii polkowickiej piłki międzynarodowego turnieju – Polkowice Football Cup 2013. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

 

Pierwsza edycja turnieju odbędzie się 29 czerwca 2013 r. na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach. Będzie to jednocześnie historyczny moment dla lokalnej piłki, bowiem wcześniej na terenie naszego miasta nie rozgrywano turniejów o charakterze międzynarodowym. Swój udział zapowiedziały już drużyny z Czech i Niemiec. W związku z czym KS Polkowice postanowił zorganizować konkurs informatyczny na stworzenie logo turnieju Polkowice Football Cup 2013. Jest on skierowany do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu polkowickiego. Jak mówi Krzysztof Wadas, trener koordynator grup młodzieżowych w KS Polkowice – Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej oraz kształcenie wrażliwości estetycznej. Aby wziąć udział w konkursie należy do 10 kwietnia przesłać formularz zgłoszeniowy. Nadesłane prace będą oceniane pod kątem walorów artystycznych, umiejętności stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej oraz oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu. – Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie. Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. – kończy Krzysztof Wadas, trener koordynator grup młodzieżowych w KS Polkowice. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej. Formularz można pobrać klikając tutaj.

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

ORGANIZATOR KONKURSU:
Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.

 

CELE KONKURSU:
l)  Propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej.
2)Kształcenie wrażliwości estetycznej.
3)Wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.
4)Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
5)Integracja środowiska lokalnego.

 

CHARAKTER KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego.

WARUNEK UCZESTNICTWA:
Formularz zgłoszeniowy wypełniony, opatrzony pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora należy przesłać do dnia 10 kwietnia 2013 r. na adres:

 

Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice

z dopiskiem KONKURS „LOGO TURNIEJU U-13″

 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
1)nagrody rzeczowe dla zwycięzców,
2)dyplomy za udział w konkursie.

 

 

PRZEBIEG KONKURSU:
1)nadesłanie zgłoszeń do dnia 10 kwietnia 2013 r.;
2)organizacja etapów szkolnych do 10 kwietnia 2013 r.;
3)zgłoszenie laureatów etapu szkolnego (nie więcej niż 10 prac uczniów z danej szkoły) do etapu powiatowego konkursu oraz przesłanie
drogą elektroniczną sprawozdania z etapu szkolnego do 19 kwietnia 2013 r. (koniecznie jako dokument word) na adres klub@kspolkowice.pl
4)  rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu „LOGO TURNIEJU U-13” – do końca kwietnia 2013 r.

 

PRACE KONKURSOWE:
Tematyka tegorocznych prac konkursowych:

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1)Na etapie szkolnym konkursu za legalność użytkowanego oprogramowania komputerowego odpowiada nauczyciel koordynujący.
2)Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów.
3)Organizator nie odsyła prac.
4)  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celach dydaktycznych i reklamowych.
5)Ocenie podlega praca konkursowa nadesłana w formie zapisu elektronicznego na płycie na adres:

Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice

z dopiskiem KONKURS „LOGO TURNIEJU U-13

 

 

KRYTERIA OCENY:
1)Umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej.
2)Walory artystyczne.
3)Oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.

 

 

SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI KONKURSOWEJ:
1)
Oceniający umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej:
Komisja Konkursowa
2)Przewodniczący Komisji Konkursowej : Krzysztof Wadas

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Krzysztof Wadas k.wadas@kspolkowice.pl kontaktowy: (76) 845-15-78

Marek Staroń m.staron@kspolkowice.pl kontakt (76) 845-15-78

 

POWIATOWY KONKURS „LOGO TURNIEJU U-13”