Dotacje

W roku 2021 Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o.o. otrzymał darowiznę w kwocie 50.000 zł
od Fundacji KGHM Polska Miedź, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży.

_______________________________________________

Dofinansowanie KS Górnik Polkowice przez Burmistrza Polkowic w roku 2021 r.

Sekcja – piłka nożna dorosłych
od 31.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
kwota 2 877 000 zł

 1. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej
  2. Koszty organizacji zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwa w tych zawodach, imprezach sportowo-rekreacyjnych
  3. Wynagrodzenie zawodników klubu
  4. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej posiadającej kwalifikacje zawodowe w sporcie
  5. Realizacja programu szkolenia sportowego
  6. Koszty związane z organizacją obozów sportowych
  7. Koszty utrzymania obiektów sportowych
  8. Koszty księgowo-administracyjne

 

od 02.01.2021 r. do 30.07.2021 r.
kwota 2 002 000 zł

 1. Koszty organizacji zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwa w tych zawodach, imprezach sportowo-rekreacyjnych
 2. Wynagrodzenie kontraktowe zawodników klubu
 3. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej posiadającej kwalifikacje zawodowe w sporcie
 4. Realizacja programu szkolenia sportowego
  5. Koszty korzystania z obiektów sportowych
  6. Koszty utrzymania obiektów sportowych
  7. Koszty księgowo-administracyjne

___________________________________________________________________

Sekcja – piłka nożna dzieci i młodzież
od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
kwota 440 000 zł

 1. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej
  2. Koszty organizacji zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwa w tych zawodach, imprezach sportowo-rekreacyjnych
  3. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej posiadającej kwalifikacje zawodowe w sporcie
  4. Realizacja programu szkolenia sportowego
  5. Doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadry szkoleniowej, w tym kosztów dojazdu na szkolenia
  6. Koszty korzystania z obiektów sportowych
  7. Koszty utrzymania obiektów sportowych
  8. Koszty księgowo-administracyjne
  9. Koszty związane z organizacją obozów sportowych

Sekcja – piłka nożna dzieci i młodzież
od 02.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
kwota 500 000 zł

 1. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej
  2. Koszty organizacji zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwa w tych zawodach, imprezach sportowo-rekreacyjnych
  3. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej posiadającej kwalifikacje zawodowe w sporcie
  4. Realizacja programu szkolenia sportowego
  5. Doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadry szkoleniowej, w tym kosztów dojazdu na szkolenia
  6. Koszty korzystania z obiektów sportowych
  7. Koszty utrzymania obiektów sportowych
  8. Koszty księgowo-administracyjne
  _________________________________________________________________

Sekcja piłki nożnej halowej
od 02.01.2021 r. do 28.02.2021 r.
kwota 38 000 zł

1. Koszty organizacji zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwa w tych zawodach, imprezach sportowo-rekreacyjnych
2. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej
3. Wynagrodzenie zawodników
4. Realizacja programu szkolenia sportowego
5. Koszty księgowo-administracyjne

od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
kwota 385 500 zł

 1. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej
  2. Koszty organizacji zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwa w tych zawodach, imprezach sportowo-rekreacyjnych
  3. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej posiadającej kwalifikacje zawodowe w sporcie
  4. Wynagrodzenie zawodników
  5. Realizacja programu szkolenia sportowego
  6. Koszty księgowo-administracyjne
  ___________________________________________________________________

Sekcja tenisa stołowego
od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
kwota 70 000 zł

 1. Zakup sprzętu i odzieży sportowej
 2. Koszty organizacji zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwa w tych zawodach, imprezach sportowo-rekreacyjnych
 3. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej posiadającej kwalifikacje zawodowe w sporcie
 4. Realizacja programu szkolenia sportowego
  5. Koszty księgowo-administracyjne
  ___________________________________________________________________

Sekcja szachowa
od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
kwota 30 000 zł

 1. Koszty organizacji zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwa w tych zawodach, imprezach sportowo-rekreacyjnych
 2. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej posiadającej kwalifikacje zawodowe w sporcie
 3. Realizacja programu szkolenia sportowego
  4. Koszty księgowo-administracyjne

____________________________________________________________________________