Akredytacje

Regulamin przyznawania akredytacji

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH PRZEZ KS GÓRNIK POLKOWICE NA  SEZON 2023/2024 W ROZGRYWKACH III LIGI.

I. Akredytacja:

1. Przyznawana jest na pojedyncze mecze lub na cały sezon, na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.
2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
3. O akredytacje mogą ubiegać się redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
4. Akredytacje na mecze III ligi i Pucharu Polski przyznawane są przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych.
5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz piłkarski.
6. Akredytacje będą wydawane na 1 godzinę przed rozpoczęciem meczu, przy bramie wjazdowej na stadion.
7. Akredytacja jest ważna wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej. Przedstawiciele mediów są zobligowani do tego, by mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową.

II. Klasyfikacja akredytacji.

Akredytacja prasowa
1. O akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, TV oraz serwisów internetowych.
2. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca na Trybunie Głównej w miejscu przeznaczonym dla mediów.

Akredytacja foto
1. Przyznawana dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych.
2. Upoważnia do pracy w strefie 1 za bramkami.

Regulamin odmowy przyznania akredytacji, jej cofnięcia oraz kar.

1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy rozgrywek.
3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

Główne zasady obsługi prasowej.

1. Prosimy dziennikarzy o parkowanie aut w miejscu przeznaczonym dla przedstawicieli mediów przed budynkiem klubowym.
2. Akredytacje będą wydawane przy bramie wjazdowej po okazaniu legitymacji prasowej. Dziennikarze mają wstęp na Trybunę Prasową.
3. Fotoreporterzy mają wstęp na murawę za bramki, z której mogą robić zdjęcia. Wejście na murawę z budynku klubowego.

Miejsca dla mediów znajdują się na Trybunie Głównej stadionu (Trybuna Prasowa). Wjazd na obiekt odbywać się będzie od strony stacji paliw ORLEN. Wejście na TG umiejscowione jest po prawej stronie od głównego wejścia do budynku klubowego.

Organizator ma prawo odbioru przyznanych akredytacji w przypadku nie stosowania się do powyższego regulaminu.

W dniu meczu prosimy o jak najszybsze przybycie na stadion KS Górnik Polkowice. Akredytacje wydawane będą 1 godz. przed rozpoczęciem meczu.

Wniosek Akredytacyjny do pobrania:

WNIOSEK AKREDYTACYJNY

Biuro prasowe – kontakt

Jan Wierzbicki – Rzecznik Prasowy

Tel: 500 395 429
e-mail: jan.wierzbicki@ksgornik.eu