Mapa strony

Informacje o Klubie

Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o. o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorstw

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000378660

NIP 502-010-05-81

REGON 021391487

Płatności za dopłaty do szkolenia, prosimy kierować na następujące konta:

Nr kont bankowych

Konto główne  – 69 1020 3017 0000 2202 0554 4533

piłka nożna młodzież– 67 1020 3017 0000 2802 0554 4566

           tenis stołowy – 38 1020 3017 0000 2102 0554 4558

 futsal – 74 1020 3017 0000 2002 0554 4541

szachy – 72 1020 3017 0000 2602 0554 4574

 

 ul Kopalniana 4
59-100 Polkowice

tel.: 76/845-15-78

Rok założenia klubu: 1947

Barwy klubu: zielono-czarne

 

Informacje o prowizjach dla agentów i pośredników transakcyjnych

Stosownie do treści kryterium F.01 pkt. 11.3.5 Podręcznika licencyjnego dla klubów II ligi na sezon 2023/2024 i następne, Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o. o. informuje, że łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pośrednikom / agentom w okresie sprawozdawczym wyniosła 97.207 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem 00/100).

 

W Klubie Sportowym Górnik Polkowice realizowany jest staż uczniowski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.