Mapa strony

Informacje o Klubie

Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o. o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorstw

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000378660

NIP 502-010-05-81

REGON 021391487

Nr kont bankowych

piłka nożna – 79 1240 1486 1111 0010 5902 4407

           tenis stołowy – 42 1240 1486 1111 0010 5945 3425

     Futsal – 74 1240 1486 1111 0010 6124 9968

szachy – 14 1240 1486 1111 0010 5945 3832

 


ul Kopalniana 4
59-100 Polkowice

tel./fax: 76/845-15-78

Rok założenia klubu: 1947

Barwy klubu: zielono-czarne

Klub Sportowy Górnik Polkowice sp. z o.o. informuje, iż nie posiada żadnych płatności na rzecz menadżerów piłkarskich za rok rachunkowy 2020.