Mapa strony

Władze Klubu

Prezes Zarządu

  • Piotr Pałaszewski

Rada Nadzorcza

  • Sebastian Sypko – Przewodniczący
  • Jan Wojtowicz – Wiceprzewodniczący
  • Piotr Wandycz – Członek Rady Nadzorczej