Mapa strony

Wyniki testów sprawnościowych

19 marca 2013 r. odbyła sie pierwsza tura testów naborowych do klasy sportowej w Gimnazjum nr 2 w Polkowicach w roku szkolnym 2013/2014. Poniżej prezentujemy wyniki testów sprawnościowych:

Test nr 1 – Próba koordynacji ruchowej – żonglerka nogą prawą i lewą
Test nr 2 – Uderzenie piłki do bramki po prowadzeniu piłki nogą lewa i prawą
Test nr 3 – Bieg zwinnościowy
Test nr 4 – Drybling

Rekrutacja uczniów do klasy sportowej odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

1. wyniki testu sprawnościowego – max 20 pkt,
2. wyniki sprawdzianu po klasie VI – max 40 pkt,
3. oceny z zachowania – max 10 pkt /wz – 10 pkt, bdb – 7 pkt, db – 4 pkt, pop – 0 pkt,
ndp/ng – osoby z obniżonym zachowaniem nie będą brane pod uwagę w rekrutacji do klasy sportowej,
4. oceny końcowe z przedmiotów: j. polski, matematyka, j. obcy, historia, przyroda,
max 40 pkt / celujący – 8 pkt, bdb – 6 pkt, db – 4 pkt, dst – 2 pkt, dop – 0pkt/
5. inne osiągnięcia wymienione na świadectwie – max 10 pkt