Mapa strony

Trenerzy licencjonowani mile widziani

Klub Sportowy Górnik Polkowice poszukuje trenerów z Licencją wydaną przez PZPN: UEFA C, B, i A. Szkółki piłkarskie, które spełnią wymogi Polskiego Związki Piłki Nożnej będą miały możliwość dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Kwota całkowitej dotacji to 35 mln. złotych.

Podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej został przyjęty regulamin oraz kryteria Programu Certyfikacji na trzeci cykl projektu. Proces kwalifikacji szkółek rozpocznie się 1 września, a certyfikaty zostaną przyznane na lata 2022-23.

Ma to związek z wyznaczeniem przez Ministerstwo maksymalnych kwot przypadających na jedną drużynę w zależności od poziomu certyfikatu:
7 000 zł na najniższym poziomie certyfikacji (brązowym),
14 000 zł na średnim poziomie certyfikacji (srebrnym),
20 000 zł na najwyższym poziomie certyfikacji (złotym).

 

W oparciu o powyższe źródła opracowane zostały regulamin oraz kryteria programu na trzeci cykl, obejmujący lata 2022-23. Do najważniejszych zmian w stosunku do drugiego cyklu należą:
– rozszerzenie zasady umożliwiającej szkółkom z brązowym certyfikatem przypisywania zawodników do drużyn z młodszych kategorii wiekowych (przy zastrzeżeniu, że w danej drużynie mogą trenować chłopcy z trzech następujących bezpośrednio po sobie kategorii wiekowych, a najstarsi mogą być maksymalnie o rok starsi od kategorii, dla której utworzono drużynę) na wszystkie poziomy certyfikatu,
– modyfikacja zasad maksymalnej liczby drużyn mogących trenować na danym boisku w jednym czasie,
– wprowadzenie zasady, że turniej, który szkółki na poziomie srebrnym i złotym są zobowiązane zorganizować, musi zostać przeprowadzony do 31 grudnia 2022 roku.

Proces kwalifikacji szkółek do trzeciego cyklu rozpocznie się 1 września, a zakończy przed 31 grudnia 2021 roku. Będzie on otwarty dla podmiotów – członków PZPN, z wyłączeniem tych, którym odebrano certyfikat PZPN w sezonie piłkarskim 2020/2021 oraz tych, które posiadają Certyfikat PZPN nadany na drugi cykl Programu Certyfikacji.

Bliższych informacji udziela Koordynator Akademii Piłkarskiej Górnika –
Konrad Janczak.
tel: 500-058-410