Mapa strony

Przetargi 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Ochrona fizyczna meczów piłki nożnej oraz meczów piłki nożnej halowej.”

Wszystkie dokumenty zamówienia udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Bezpośredni link do przedmiotowego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e95ea2ef-81a9-4053-90de-0cd2c719f1ad

Opublikowano dnia: 11.05.2022 r.

____________________________________________________________

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Ochrona fizyczna meczów piłki nożnej oraz meczów piłki nożnej halowej.”

Wszystkie dokumenty zamówienia udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Bezpośredni link do przedmiotowego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c5e3ed6f-ce39-476c-b9a3-8842a6e9cb68

Opublikowano dnia: 15.04.2022 r.

____________________________________________________________

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe.”

Wszystkie dokumenty zamówienia udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Bezpośredni link do przedmiotowego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0389ba4f-4bd0-4f87-9c7e-c9d5377ca3c0

 

Opublikowano dnia: 18.02.2022 r.