Mapa strony

PRZETARGI 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe.”

Wszystkie dokumenty zamówienia udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Bezpośredni link do przedmiotowego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7060d56b-a6c7-4ecc-89b8-f6b2b1cde1b6

 

Opublikowano dnia: 16.12.2021 r.