Mapa strony

Przekaż 1% podatku na KS Polkowice

Pozostało już niewiele czasu na rozliczenie podatku rocznego. Apelujemy do wszystkich sympatyków KS Polkowice, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem o przekazanie 1% podatku na szkolenie polkowickiej młodzieży.  

Wszystko to będzie możliwe dzięki umowie, jaką KS Polkowice zawarł z Fundacją Partnerstwo.

Organizacja pożytku PUBLICZNEGO Fundacja Partnerstwo 01-423 Warszawa ul.PrymasaTysiąclecia76F,  KRS:0000197334, Regon:015693780
Tel.022-201-05-25,fax.022-201-05-26,e-mail:fundacja@partnerstwo.pl   1% na TWÓJ KLUB

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz siódmy uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży. Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której Klub Sportowy Polkowice przy ul. Kopalnianej 4 pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. W myśl przepisów  1% podatku dochodowego za 2013r. na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką jest Fundacja Partnerstwo  mogą przekazać:

– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnicy prowadzący jednoosobową  działalność gospodarczą i  korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Aby przekazać  1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany  poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT38, lub PIT-28) podając: –  numer KRS:  0000197334

WAŻNE!

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym musi wskazać konkretny cel- wpisać nazwę klubu sportowego i adres.

Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „ Informacje uzupełniające” (PIT-28-poz.126-130, PIT-36 – poz.305-309, PIT-36L – poz.105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego, jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz.129, PIT-36 poz.308, PIT-36L poz.108, PIT-37 poz.127, PIT-38 poz.61). H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO(OPP)
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

124. Numer KRS  0000197334

Wnioskowana kwota – Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

125.  x zł. x gr.

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz.126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon,e-mail). 126. Cel szczegółowa 1%  NAZWA I  ADRES KLUBU SPORTOWEGO – Klub Sportowy Polkowice, ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice. 128.

127. Wyrażam zgodę  X

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1%podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez  darczyńców. Szczegóły na: www.sponsorsportu.pl