Podziękowania

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji meczu mistrzowskiego restauracji „Polkowickiej” składa

Piotr Wójcik, kierownik I zespołu