Komunikat Klubu

W związku z rezygnacją Ryszarda Maraszka z funkcji Prezesa Zarządu Klubu Sportowego Polkowice Rada Nadzorcza powołała na szefa Spółki Pawła Wechtę.

Paweł Wechta, lat 41, mieszkaniec Polkowic, przedsiębiorca, menedżer. Absolwent kierunku Ekonomii i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W roku 2012 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ma również ukończony kurs dla kandydatów na Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Jest autorem kilku zrecenzowanych publikacji odnoszących się do tematyki sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, szeroko pojętego marketingu oraz public relations. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorach lokalnego biznesu. Był założycielem i wieloletnim menedżerem agencji reklamowo-fotograficznej Foto-Studio WECHTA. W latach 2011 – 2013 objął z sukcesem funkcję prezesa zarządu w spółce Centrum Promocji Gmin, działającej na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Od kilku lat ściśle współpracuje m.in. ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź SA, Zachodnią Izbą Gospodarczą.