INFORMACJA dla rodziców

Klub Sportowy Górnik Polkowice informuje rodziców dzieci trenujących w Akademii Piłkarskiej KS Górnik, że od września wznawiamy przyjmowanie dopłat do szkoleń.  

 

✅ Uczestnicy Akademii Piłkarskiej (pomijając drużynę U-19 oraz zawodników IV etapu szkolenia) zobowiązani są do opłacania comiesięcznej dopłaty do szkolenia w wysokości 100 zł, a uczestnicy z Gminy Polkowice 30 zł  na rachunek bankowy: Bank Pekao SA I O/Lubin 79 1240 1486 1111 0010 5902 4407 tytułem „Dopłata do szkolenia” wraz z imieniem, nazwiskiem oraz rokiem urodzenia

✅ Dziecko legitymujące się „Polkowicką Kartą Dużej Rodziny” (kartę należy dostarczyć do sekretariatu klubu lub przesłać zdjęcie/skan na klub@ksgornik.eu) wpłaca 50% dopłaty zgodnie z Uchwałą 25/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządu Klubu Sportowego „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.

✅ Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do regulowania dopłaty maksymalnie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, za bieżący miesiąc (z wyłączeniem lipca i sierpnia)

✅ przy dwóch i trzech dzieciach z jednej rodziny dopłata tyczy się każdego dziecka z osobna

✅ Istnieje możliwość wpłaty z góry za kilka miesięcy lub cały rok (10 miesięcy)