Dopłata do obozu zimowego

Wpłaty za udział dziecka w obozie sportowo rekreacyjnym w Myślenicach w terminie 17.01-24.01.2015r. w wysokości 500 zł. należy dokonać
na rachunek:

Bank Pekao SA  I O/Lubin –   79 1240 1486 1111 0010 5902 4407

W tytule wpłaty należy wpisać: „Dopłata do obozu” oraz podać
imię i nazwisko dziecka

jedynak1