Mapa strony

Historia Klubu Motocross Polska Polkowice

Stowarzyszenie „KLUB MOTOCROSS POLSKA” z siedzibą w Polkowicach został założony dnia 05.03.2008 r. Założycielami stowarzyszenia są wieloletni mistrzowie Polski w motocrossie i rajdach enduro Marek Przybysz i Dariusz Przybysz, którzy pochodzą z Dobromila, Bartosz Ogłaza najlepszy Polski freestylowiec i Jarosław Jędrysek, który posiada duży wkład założycielski oraz wielu innych działaczy tego stowarzyszenia między innymi aktualny zarząd. W dniu 21.04.2008 stowarzyszenie „KLUB MOTOCROSS POLSKA” w Polkowicach zostało wpisane do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej przez Starostę Polkowickiego pod numerem 1/2008. Terenem działania jest obszar Polski i zagraniczny z obowiązującym prawem miejscowym. Po dwóch latach działalności stowarzyszenia zarząd postanowił wstąpić w szeregi Polskiego Związku Motorowego. Po złożeniu wszystkich dokumentów zarząd okręgowy PZM we Wrocławiu podczas posiedzenia plenarnego w dniu 20.04.2010 podjął uchwałę przyjęcia stowarzyszenia „KLUB MOTOCROSS POLSKA” w Polkowicach w poczet członków rzeczywistych PZM. KMP Polkowice posiada licencje w sportach motocyklowych NR 9/M/2010 miejsce wydania zarząd główny PZM Warszawa w dniu 23.04.2010 przez zespół do spraw licencji w sportach motocyklowych.