Mapa strony

Cele sekcji – motocross

– Propagowanie sportów motorowych.
– Propagowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
– Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury regionu.
– Działanie w zakresie nauki, kultury , turystyki i sportu.
– Działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno- ekonomicznej.
– Propagowanie nowych technologii.
– Działanie na rzecz pogłębiania demokracji w społeczeństwie Polskim oraz obrona swobód demokratycznych i praw obywatelskich.
– Ochrona interesów materialnych, społecznych i politycznych członków stowarzyszenia.
– Współpraca z krajowymi i europejskimi organizacjami społeczno- politycznymi.
– Propagowanie społecznej nauki kościoła.
– Działanie na rzecz rozwoju ekologicznego miasta i regionu.