Komunikat Klubu

Zarząd Stowarzyszenia Klub Motocross Polska informuje zawodników o wyrabianiu badań lekarskich w celu przedłużenia licencji w sportach motocyklowych w dyscyplinie motocross na 2011 r.Certyfikat oraz Licencję wraz z ważnymi badaniami prosimy składać u Prezesa Dariusza Przybysza w Dobromilu do dnia 08.04.2011 r.
UWAGA! – Jest możliwość opłacenia Licencji przez Klub po rozpatrzeniu zainteresowanego z Zarządem Klub Motocross Polska.