Bieg Niepodległości

W najbliższy poniedziałek 10 listopada w Legnicy rozegrany zostanie BIEG NIEPODLEGŁOŚCI. Początek imprezy o godz. 18.00, start i meta ul. N. Marii Panny.

bieg niepo1

Przed nami kolejna impreza dla wszystkich miłośników biegania. Tym razem jej organizatorem jest legnicki OSiR. Celem imprezy jest uczczenie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7, 59-220 Legnica, tel. 76/723-38-01,  www.osir.legnica,pl ;  e-mail: ci@osir.legnica.pl

TERMIN i MIEJSCE:
1.Bieg odbędzie się 10 listopada 2014 r. , godz. 18.00
2.Start i meta: ul. N.Marii Panny , w pobliżu  siedziby OSiR. Sekretariat zawodów czynny od godz. 12.00

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły  16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem inf. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu..
2. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie z własnoręcznym podpisem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
3.  Każdy uczestnik bierze udział w  biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.osir.legnica.pl. oraz w siedzibie organizatora.

ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 6 listopada  poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.osir.legnica.pl w zakładce BIEG NIEPODLEGŁOŚCI.
2. Wpisowe do biegu  – 20 zł, 5 zł- uczestnicy poniżej 18 roku życia.
3.Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy,
WBK O/Legnica  08 1090 2066 0000 0005 4200 0344 z opisem: Imię i nazwisko startującego, opłata startowa BIEG NIEPODLEGŁOŚCI .
4. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.
5. Uczestnicy biegu  otrzymają numer startowy i agrafki. Numer startowy należy obowiązkowo przypiąć do koszulki z przodu.
6. Obowiązuje limit 300 zawodników.
Uwaga ! Zawodnicy i zawodniczki, którzy mają 60 lat i więcej (rocznik 1954 i starsi) nie ponoszą opłaty startowej w biegu głównym.

WERYFIKACJA I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH:
1.Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać  się będzie w biurze OSiR przy ul. N. M.Panny 7 w dniach:
07.11.2014 r. ,   w godz. 7.30 – 15.30
10.11.2014 r,    w godz. 12.00 – 17.00

KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE :
Bieg główny – 5500 m – 4 pętle x 1375 m kobiet i mężczyzn
K – 1  –   16 – 34  lata                    M – 18     16-29 lat
K – 2 –   35 – 49   lat                     M – 30     30-39 lat
K – 3 –  50 lat i powyżej             M-  40     40-49 lat
M – 50     50-59 lat
M –60      60-64 lat
M- 65      65 –69 lat
M –70      +70 lat
•    warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie minimum 5 zawodników. W przeciwnym wypadku zawodnicy startują w kategorii młodszej

NAGRODY:
1.    W kategoriach wiekowych biegu głównego kobiet i mężczyzn  za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100) i dyplomy.