- KS Górnik Polkowice - https://ksgornik.eu -

Bieg Niepodległości

W najbliższy poniedziałek 10 listopada w Legnicy rozegrany zostanie BIEG NIEPODLEGŁOŚCI. Początek imprezy o godz. 18.00, start i meta ul. N. Marii Panny.

bieg niepo1 [1]

Przed nami kolejna impreza dla wszystkich miłośników biegania. Tym razem jej organizatorem jest legnicki OSiR. Celem imprezy jest uczczenie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7, 59-220 Legnica, tel. 76/723-38-01,  www.osir.legnica,pl ;  e-mail: ci@osir.legnica.pl [2]

TERMIN i MIEJSCE:
1.Bieg odbędzie się 10 listopada 2014 r. , godz. 18.00
2.Start i meta: ul. N.Marii Panny , w pobliżu  siedziby OSiR. Sekretariat zawodów czynny od godz. 12.00

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły  16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem inf. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu..
2. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie z własnoręcznym podpisem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
3.  Każdy uczestnik bierze udział w  biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.osir.legnica.pl. oraz w siedzibie organizatora.

ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 6 listopada  poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.osir.legnica.pl w zakładce BIEG NIEPODLEGŁOŚCI.
2. Wpisowe do biegu  – 20 zł, 5 zł- uczestnicy poniżej 18 roku życia.
3.Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy,
WBK O/Legnica  08 1090 2066 0000 0005 4200 0344 z opisem: Imię i nazwisko startującego, opłata startowa BIEG NIEPODLEGŁOŚCI .
4. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.
5. Uczestnicy biegu  otrzymają numer startowy i agrafki. Numer startowy należy obowiązkowo przypiąć do koszulki z przodu.
6. Obowiązuje limit 300 zawodników.
Uwaga ! Zawodnicy i zawodniczki, którzy mają 60 lat i więcej (rocznik 1954 i starsi) nie ponoszą opłaty startowej w biegu głównym.

WERYFIKACJA I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH:
1.Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać  się będzie w biurze OSiR przy ul. N. M.Panny 7 w dniach:
07.11.2014 r. ,   w godz. 7.30 – 15.30
10.11.2014 r,    w godz. 12.00 – 17.00

KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE :
Bieg główny – 5500 m – 4 pętle x 1375 m kobiet i mężczyzn
K – 1  –   16 – 34  lata                    M – 18     16-29 lat
K – 2 –   35 – 49   lat                     M – 30     30-39 lat
K – 3 –  50 lat i powyżej             M-  40     40-49 lat
M – 50     50-59 lat
M –60      60-64 lat
M- 65      65 –69 lat
M –70      +70 lat
•    warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie minimum 5 zawodników. W przeciwnym wypadku zawodnicy startują w kategorii młodszej

NAGRODY:
1.    W kategoriach wiekowych biegu głównego kobiet i mężczyzn  za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100) i dyplomy.