Pożegnanie lata

Klub Sportowy Polkowice zaprasza na imprezy rekreacyjno-sportowe „POŻEGNANIE LATA” w ramach których odbędą się: zawody w biegach przełajowych o Puchar Starosty Polkowickiego oraz zawody w Nordic Walking.

przelajowe2015_jpg

TERMIN I MIEJSCE:

27 września 2015 r. (niedziela) Start godz. 14.30 – teren rekreacyjny na Osiedlu Polanka przy ul. Modrzewiowej w Polkowicach (dojazd od ul. Dąbrowskiego) Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 13.30 do 14.20
Informacje pod nr tel.  500 176 802 oraz na stronie www.activelife-polkowice.pl

PROGRAM IMPREZY:

godz. 14.30 – start do biegu dzieci i młodzieży
godz. 15.00 – start do biegu głównego oraz nordic walking
około godz. 16.00 – ceremonie wręczenia nagród i upominków

BIEG GŁÓWNY

Trasa biegu będzie zlokalizowana na terenach rekreacyjnych na Osiedlu Polanka.
Długość trasy wynosi:
– od 100 do 500 metrów dla dzieci i młodzieży,
– około 2 500 m bieg główny dla kobiet,
– około 5 000 metrów bieg główny dla mężczyzn,
– zawody w nordic walking zostaną rozegrane na trasach 2,5 km i 5 km.

Biegi odbywać się będą w następujących kategoriach:

Dzieci i młodzież:     
bez podziału na kategorie,

BIEG GŁÓWNY:        
– kobiety:

K1 –    do 30 lat (włącznie),

K2 –    31 – 45 lat (włącznie),

K3 –    powyżej 45 lat

– mężczyźni:

M1 –   do 30 lat (włącznie),

M2 –   31 – 50 lat (włącznie),

M3 –   powyżej 50 lat.

– nordic walking:

– dzieci i młodzież:

D1 – do 12 lat

D2 – 13-16 lat

– K – kobiety,

– M – mężczyźni.
WARUNKI UCZESTNICTWA

Bieg główny oraz nordic walking mają charakter otwarty. W zawodach mogą startować osoby, które w dniu 27 września 2015 r. będą miały ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w zawodach. Osoby pełnoletnie muszą złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do udziału
w zawodach na formularzu zgłoszenia. W biegach przełajowych o Puchar Starost klasyfikowane będą osoby posiadające zameldowanie na terenie Powiatu Polkowickiego.

ZGŁOSZENIA

W dniu zawodów na terenie na terenie rekreacyjnym Osiedla Polanka – w godzinach 13.30 – 14.20

W tym roku w czasie trwania imprezy Komitet Społeczny „Razem dla Madzi Wasilewskiej” będzie prowadził zbiórkę na leczenie i rehabilitację 3 letniej Madzi, warto więc wziąć ze sobą trochę pieniędzy. Na naszych imprezach jak zwykle nie ma wpisowego możemy więc w ten sposób wspomóc leczenie Madzi.
Do zobaczenia 27 września, tym razem na Polance (dojazd od Modrzewiowej lub Dąbrowskiego)

ORGANIZATOR:

Akademia Ruchu ACTIVE LIFE Polkowice
Klub Sportowy Polkowice

Patronat honorowy: STAROSTA POLKOWICKI

PARTNERZY:
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Gmina Polkowice
Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
KGHM Metraco S.A.