Mapa strony

Turniej z okazji 75-lecia Górnika

18 czerwca w Suchej Górnej k/Polkowice rozegrany zostanie Turniej Szachowy z okazji 75 lat KS Górnik Polkowice. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca.

ORGANIZATORZY: KS Górnik Polkowice, Gmina Polkowice, Sołtys i Rada Sołecka Sucha Górna

TERMIN I MIEJSCE: 18 czerwca 2022, godz. 9:00.
Sucha Górna k/Polkowic, ul. Sportowa 7.

SYSTEM I TEMPO ROZGRYWEK:

Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:

– Grupa A – OPEN (w tej grupie będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja do lat 18 – 2004 i młodsi),

– Grupa B – do lat 13 (rocznik 2009 i młodsi).

Tempo gry: 10 min + 5 sekund na ruch.

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, w przypadku  mniejszej frekwencji system kołowy lub grupy zostaną połączone.

 

ZGŁOSZENIA:

Do 15 czerwca 2022 przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.chessarbiter.com.

Potwierdzenie udziału i ewentualne zapisy w przypadku wolnych miejsc w dniu turnieju do godz. 8:45.

Wpisowe 30zł, płatne do 15 czerwca na konto KS Górnik Polkowice, nr konta: 72 1020 3017 0000 2602 0554 4574, wpisowe płatne w dniu turnieju wzrasta o 10zł. Zawodnicy KS Górnik Polkowice 10 zł.

Ilość miejsc ograniczona do 50 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

NAGRODY:

Grupa OPEN:

I miejsce – puchar + medal + dyplom + bon podarunkowy

II miejsce – puchar + medal + dyplom + bon podarunkowy

III miejsce – puchar + medal + dyplom + bon podarunkowy


Grupa do lat 18 (2004 i młodsi):

I miejsce – puchar + medal + dyplom + bon podarunkowy

II miejsce – puchar + medal + dyplom + bon podarunkowy

III miejsce – puchar + medal + dyplom + bon podarunkowy


Grupa do lat 13 (2009 i młodsi):

I miejsce – puchar + medal + dyplom + bon podarunkowy

II miejsce – puchar + medal + dyplom + bon podarunkowy

III miejsce – puchar + medal + dyplom + bon podarunkowy

W obu grupach nagrody nie są łączone.

 

SĘDZIOWANIE, PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:

Obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach oraz FIDE.

W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej graczy o kolejności końcowej decydują następujące kryteria oceny: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progress, wynik bezpośredniego pojedynku.

W przypadku turnieju kołowego: Berger, bezpośredni pojedynek.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/678 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku w formie analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.

Osoby niepełnoletnie podczas turnieju powinny być pod opieką osoby dorosłej.
Organizator zapewnia napoje oraz poczęstunek.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz niezbędnych zmian.

Dodatkowe informacje – Jarosław Werner tel. 601 767 580

Zapraszamy!