- KS Górnik Polkowice - https://ksgornik.eu -

Zapytania ofertowe 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Dostawa materiałów promocyjnych”

21.03.2018 r.

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty – część I [1]

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty – część II [2]

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty – część III [3]

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego
„Dostawa materiałów promocyjnych”

14.03.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty – materiały promocyjne [4]

Załączniki 1,2,3 do złożenia oferty [5]

Materiały graficzne – logo KS Polkowice, Gmina Polkowice [6]

Zmiana zaproszenia do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego 15.03.2018 r. [7]
Zapytania do zaproszenia – odpowiedzi 16.03.2018 r. [8]